Gymnázium Stropkov

Kvarťanky prvé

Šli sme sa zúčastniť a ...
Olympiády zo slovenského jazyka sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Stropkova, okolitých obcí Stropkova a samozrejme, my, gymnazisti.
Pozostávala z troch častí. V prvej časti bolo našou úlohou vypracovať test, ktorý pozostával hlavne z učiva gramatiky. Našou druhou úlohou bolo pretransformovať text o krásach Slovenska na reklamu, ktorá mala upútať turistov. Najzaujímavejšia bola posledná časť, v ktorej sme mali vymyslieť za krátky čas ja-rozprávanie na tému dovolenka v Tatrách a predniesť ho poslucháčom a porote. Olympiádu sme zvládli s úspešnými umiestneniami. Martina Kopčáková získala titul úspešného riešiteľa a Nikola Mražiková svojimi vedomosťami porazila súperov, presvedčila porotu a získala prvé miesto.
Nikola Mražiková bude reprezentovať naše gymnázium a naše mesto na krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2018 v Prešove. Z jej úspechu sa veľmi tešíme a držíme palce .

Nikola Mražiková, Martina Kopčaková, kvarta