Gymnázium Stropkov

Best in English (najlepší v medzinárodnom testovaní v angličtine)

 

Študenti Gymnázia v Stropkove sa v novembri 2017 zapojili do medzinárodného online testovania Best in English. Medzinárodné online testovanie Best in English je testovanie študentov Európy z praktickej angličtiny. Cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka. Súťaž zároveň umožňuje študentom porovnať si svoju jazykovú úroveň s rovesníkmi na stredných školách na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy. Škola sa môže do testovania zapojiť s minimálnym počtom 10 študentov vo veku 15 – 19 rokov.
Online test pozostáva z gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (Poznámka: úroveň B2 má zvládnuť študent gymnázia pri maturitnej skúške z anglického jazyka). Test je náročný, ako požiadavkami na vedomosti, tak svojou dĺžkou – 60 minút. V prípade rovnosti bodov o poradí totiž rozhoduje čas. V tomto roku sa do testovania zapojilo 24 najlepších študentov našej školy vo vekových kategóriách 15 – 19 rokov. Oficiálne výsledky boli zverejnené v týchto dňoch.


V rámci Európy sa v tomto školskom roku do testovania zapojilo 17612 študentov zo 750 škôl v 29 krajinách Európy. Maximálne bolo možné získať 98 bodov, pričom pri rovnosti bodov rozhodoval dosiahnutý čas. Najlepšími študentmi z nášho gymnázia sú:
1. Adam Gazdič, IV.A, 86,5 bodov,
2. Simona Gonosová, oktáva, 85,5 b.,
3. Jana Forintová, IV.A, 84,5 b.,
4. Filip Vašš, III.A, 83,5 b.,
5. Norbert Čabala, oktáva, 83 b.

Gymnázium sa v rámci Slovenska umiestnilo na 38. mieste (zo 126 zapojených škôl v SR) a na 306. mieste (zo 750 zapojených európskych škôl).
Veríme, že študenti pri súťaži strávili príjemný čas nad praktickými úlohami v angličtine, a zároveň si preverili svoje znalosti jedného z najpotrebnejších a najrozšírenejších jazykov sveta, ktorý otvára možnosti cestovať za vzdelaním, ale aj prácou do zahraničia.

PhDr. Tatiana Belovežčíková
Vedúca PK CJ, Gymnázium v Stropkove

Foto: Ing. Slavomír Cichý