Gymnázium Stropkov

Účelové cvičenie

V stredu 19.9.2018 sme vymenili školské lavice za prírodu a absolvovali sme účelové cvičenie. Ráno sme sa všetci prváci stretli pred školou a vyrazili sme s učiteľom telesnej výchovy smerom pod vlek. Tam sme si chvíľu oddýchli v altánku a neskôr sme sa presunuli do Bokše. Keďže nám počasie prialo, bol nádherný slnečný deň, strávili sme dopoludnie športovaním – vystúpili sme na Baňu, hrali sme futbal a volejbal. Bola to celkom zábava. Prežili sme pekný deň bez učenia.

Žiaci I.A