Gymnázium Stropkov

Gymnazisti oslávili Deň PSK

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 23.október za svoj akoby „narodeninový“ deň a pri tejto príležitosti zorganizoval množstvo podujatí na samotnom úrade v Prešove aj v inštitúciách v správe PSK. Aj naši žiaci z Gymnázia v Stropkove, hoci  len na diaľku, oslávili tento deň.Tretiaci si v rámci konverzácií v anglickom jazyku pripravili prezentácie o turisticky zaujímavých miestach, pretože ich podobná téme neminie ani na maturite. Aj žiakov kvinty nápad oslavy Dňa PSK oslovil. Na slovenskom jazyku s p.uč. Madzinovou pripravili projekt o významných osobnostiach kraja v minulosti, ale aj v súčasnej dobe. Na niekoľkých hodinách angličtiny si vlastnoručne namaľovali mapu kraja aj s jeho významnými pamiatkami.

Samozrejme, museli nájsť aj informácie o danom mieste a „naj zaujímavosti“ vedieť prezentovať v angličtine.V deň D, teda v utorok 23.10.2018, sme si počas vyučovacej hodiny urobili  konferenciu o našom krásnom regióne a na „potulkách“ po mape sme zablúdili do každého z 13 okresov. Určite boli spomenuté aj jedinečné miesta, ktoré ešte všetci žiaci nenavštívili, hoci sú vzdialené len niekoľko kilometrov, a tak si navzájom dali vhodné tipy na výlety s rodinou alebo kamarátmi. Náš projekt sme si právom nazvali „Poklad, na ktorý sme hrdí“, pretože Prešovský kraj je počtom obyvateľov najväčší zo všetkých krajov Slovenska, patrí mu najviac miest a obcí (665), leží tu najvyšší vrch – Gerlach  a je aj „najbohatší“  na počet pamiatok zapísaných vo Svetovom dedičstve UNESCO.

RNDr. Ľudmila REITEROVÁ