Gymnázium Stropkov

Beseda s vyšetrovateľom kriminálnej polície

  

Dňa 3. apríla sa žiaci II.A a II.B triedy zúčastnili besedy s vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície vo Svidníku mjr. Mgr. Marekom Niczom.  Ústrednou témou bola trestnoprávna zodpovednosť mladistvých v oblasti trestnej drogovej činnosti. V prvej časti boli žiaci informovaní o  zákonoch a  trestoch, ktoré  vyplývajú z páchania  drogovej trestnej činnosti. V druhej časti besedy mali žiaci možnosť dávať otázky, prostredníctvom ktorých získali ďalšie doplňujúce informácie.

Týmto sa chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať za prijatie pozvania a ochotu prísť k nám mjr. Mgr. Marekovi Niczovi, vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície vo Svidníku.