Gymnázium Stropkov

Keď angličtina spája gymnazistov so svetom

  

Dnešná doba ponúka úžasné možnosti využitia moderných technológii v rôznych oblastiach, výučbu angličtiny nevynímajúc. V pondelok, 8.apríla sme sa my,  žiaci kvinty  osemročného gymnázia, zapojili do zaujímavého projektu   LIVE CLASS, organizovaného vydavateľstvom anglických učebníc Pearson s podporou BBC. Cieľom tohto projektu je spájať študentov a ich pedagógov rôznych krajín, národností i kultúr a nadobúdať  zručnosti 21.stroročia, akými sú tímová práca, komunikácia aj globálne premýšľanie.

 

Netradičnú virtuálnu hodinu angličtiny viedol  lektor Michael Brand.  V rovnakom čase sme prostredníctvom internetu komunikovali s deťmi z ďalších 7 krajín Európy (napr. Taliansko, Rumunsko, Česko) aj Ruska. Jednou z úloh bolo aj vypracovať zadania v pracovných listoch na základe zhliadnutého videa o nezvyčajnej škole. Lektor potom náhodne vyberal žiakov z rôznych škôl, ktorí museli preukázať výborné komunikačné zručnosti a svoju odpoveď zdôvodniť.  Tiež nám kládol otázky na tému školstva v našej krajine a keďže celý prenos bol „live“, boli sme zvedaví ako vyzerajú priestory škôl v iných krajinách, alebo čo je nezvyčajné na ich škole. Neskôr nás vo dvojiciach prepojil do “chat room“, nás konkrétne s ruskou školou. Zaujímali nás možnosti trávenia voľného času, pýtali sme sa na trvanie cesty do školy, strihy a farby uniformy aj organizovanie exkurzií a výletov. Dozvedeli sme sa, že zahraničné školy ponúkajú podobné i iné možnosti vzdelávania.  Spoznali sme nových tínedžerov, získali nové poznatky. Bola to zaujímavá skúsenosť a pekný zážitok. Na konci všetci účastníci dostali „domácu úlohu“ a to natočiť krátke videá o našich školách, ktoré o týždeň budeme navzájom zdieľať na sociálnej sieti.

Anglický jazyk je v dnešnej dobe viac ako potrebný, zabezpečujeme nám možnosti vzájomne komunikovať, aj keď pochádzame každý z iného kúta sveta a preto je dôležité spoznávať a učiť sa.

Ďakujeme pani učiteľke RNDr. Ľudmile Reiterovej za ochotu pripraviť a tráviť hodiny anglického jazyka netradičným spôsobom a tešíme sa na ďalšie spoločné medzinárodné projekty.

 

                                                                                                  Martina Kopčaková, kvinta