Gymnázium Stropkov

Dvojnásobný úspech na anglickej olympiáde

Dve želiezka v ohni malo nasadené naše gymnázium na obvodnom kole anglickej olympiády pre stredné školy, ktoré sa konalo 15.1.2020 v Bardejove. Ešte len prváčka Mária Smetanková  vybojovala 1.miesto v kategórii 2A nielen v okrese Stropkov, ale s výrazným rozdielom suverénne zvíťazila aj medzi 9-timi súťažiacimi z okresov Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa.

Druhou súťažiacou bola Sára Polivková v kategórii 2B, ktorá  tiež získala 1.miesto v okrese Stropkov a 3.miesto medzi  10 stredoškolákmi vyššie spomínaných okresov .

Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole 12.2.2020 v Prešove.

 

                                                                                         učiteľky ANJ, RNDr. Ľ.Reiterová a Mgr. I.Zakovičová