Gymnázium Stropkov

Školské kolo matematickej olympiády

Každoročne sa naša škola zapája do riešenia neľahkých úloh Matematickej olympiády. V tomto školskom roku uskutočnilo školské kolo 69. ročníka Matematickej olympiády v kategórii C a B. Zúčastnili sa ho úspešní riešitelia domáceho kola v kategórii C – Damián Danko a Matúš Šlechta z I. A a v kategórii B – Samuel Sokol z II. A. Všetci sa odvážne pustili do štvorhodinového riešenia troch náročných matematických úloh. Z celkového počtu 18 bodov získali všetci po 10 bodov, čím sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Prešove, kde budú všetci traja reprezentovať našu školu. 

Mgr. M. Sahajdová, školská koordinátorka MO