Gymnázium Stropkov

Gymnazisti opäť súčasťou medzinárodnej hodiny angličtiny


Začiatkom februára sme sa my, žiaci sexty, stali na 60 minút súčasťou jedinečnej medzinárodnej hodiny angličtiny Live Class. Miestom nášho „stretnutia“ bola  učebňa geografie, kde na nás čakal pripravený mikrofón, počítač s webkamerou, rýchly internet a taktiež trochu inak rozmiestnené lavice so stoličkami, ako na bežnej hodine. Keďže sme podobnú hodinu prvýkrát absolvovali aj pred necelým rokom, približne sme vedeli čo môžeme očakávať.

Tí menej hanbliví si sadli pred kameru, alebo aj rovno pred mikrofón, ostatní okolo nich, aby sme spoločne, ako tím, splnili úlohy z pracovných listov. Ani sme sa nenazdali a pred nami sa na veľkom plátne objavil anglický lektor Michael Brand a s ním aj množstvo ďalších tried z Európy aj Ázie a hneď sme si čo-to zopakovali  aj zo zemepisu. Naši rovesníci boli z Ruska, z mesta Berdsk v Novosibírskej oblasti, z Gazy v Palestíne, španielskej Malorky, známej dovolenkovej destinácie v Chorvátsku, Ogulin, z poľského tretieho najväčšieho mesta Lodž, či dokonca aj blízkej Prahy. Navzájom sme sa videli aj počuli a po úvodnom ,,Hello Slovakia!´´ sme s radosťou odzdravili a čakali na ďalšie pokyny. Po stručnom predstavení sa lektora sme sa pustili do prvej úlohy. Rozprávali sme sa o technológiách, keďže téma bola nám, tínedžerom, veľmi blízka: „Robia nás smartfóny múdrejšími?“ Neskôr sme si pozreli aj video o závislosti na mobiloch  v Kórei a následne sme k tomu vypracovali úlohy z pracovného listu. Okrem iného sme sa dozvedeli, že dnes už 4-ročné deti trávia pred obrazovkou denne aj 8 hodín, čo vedie k poruchám sústredenosti, trpia stavmi úzkosti a závislosti. Po splnení úloh, sme spolu zdieľali správne odpovede. Potom nasledovala asi  najvzrušujúcejšia časť tejto hodiny, a to pár minútový rozhovor s inou, náhodne vybranou krajinou. Na nás pripadli Rusi, s ktorými sme si vymenili informácie o využívanie technológií v našich krajinách. Nasledovala spätná väzba s lektorom, ktorý od všetkých skupín žiadal zreprodukovať získané informácie a tak sme sa dozvedeli, či môžu žiaci v iných školách používať mobil, či sú tínedžeri v ich krajinách závislí na sociálnych sieťach atď. Tak ako to býva na tradičných hodinách, že sa na konci zadáva domáca úloha, aj my sme dostali jednu, v podobe výzvy, natočiť krátke video o používaní mobilov medzi tínedžermi na našej škole. Po tejto záverečnej úlohe sme sa postupne rozlúčili a ukončili videohovor. Nebolo to pre nás nič ťažké a celkovo môžem povedať, že sme si hodinu Live Class užili a zvládli na jednotku. Bola to ďalšia extra skúsenosť, pri ktorej sme si precvičili naše komunikačné zručnosti ako aj preverili svoju úroveň angličtiny.

V mene celej triedy by som sa chcel poďakovať našej angličtinárke RNDr. Ľudmile Reiterovej, ktorá nás aj takouto inovatívnou metódou motivuje k učeniu angličtiny a podporuje učenie formou zážitku.

                                                                                                                                Gregor GONOS, sexta