Gymnázium Stropkov

Live class

V priebehu školského roka, keď sme mali príležitosť tráviť vyučovanie v triedach, sa naši študenti z I.A, I.B a VI.SX, úspešne zúčastnili ineraktívnych hodín angličtiny. Prostredníctvom digitálnych technológii sa zrazu stali súčasťou medzinárodných komunít rovesníkov z rôznych kútov sveta od Kalifornie, Malorky, cez Palestínu, Turecko, Poľsko, Rusko a ďalšie. Aj takáto forma výučby prispieva k tomu, že sa stávame "svetoobčanmi", alebo lepšie povedané Global citizens" a anglický jazyk je v tom nápomocný.

učiteľky ANJ,  RNDr. Ľ.Reiterová a Mgr. I. Zakovičová