Gymnázium Stropkov

Naši zdravotníci opäť bodovali


Už niekoľko rokov sa naša škola úspešne zapája do súťaží HMZ a DPP organizovaných Územným spolkom SČK vo Svidníku. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď našu školu 29.5.2014 reprezentovalo až 28 žiakov - členov SČK zoskupených v piatich družstvách. Po náročných súbojoch v praktickom poskytovaní prvej pomoci a testoch z vedomostí o ČK a prvej pomoci sa umiestnili družstvá prvej pomoci mladých na 2.mieste (pozn. s rozdielom jedného bodu od prvého miesta) a na 3.mieste. Všetky úlohy úspešne splnili aj žiaci hliadok mladých záchranárov zo sekundy, tercie a kvarty. Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že okrem ocenenia, si do života odniesli aj veľa užitočných vedomostí a praktických skúseností.


Zloženie družstiev prvej pomoci mladých:
1: kapitán: Katarína Baraníková + Barbara Rudová, Patrik Stenčík, Michal Štochmal, Klaudia Tabišová, Ján Murdzik
2: kapitán: Róbert Potoma + Miriam Vansáčova, Juliána Rapáčová, Denisa Hecková, Kristína Vysokajová, Zlata Dyrcová
3: kapitán: Eva Ďurajková, Romana Šmilňáková, Marcela Mušinskaá, Simona Čengerová, Barbora Bujdošová, Daniela Fakačová

Zloženie hliadok mladých záchranárov:
1: kapitán: Kristína Patakyová + Barbora Zakovičová, Barbara Bačová, Mário Reiter, Samuel Maťaš
2: kapitán: Bibiána Motykova + Natália Novoveská, Andrea Kasardová,Veronika Raková, Diana Stenčíková