Gymnázium Stropkov

Juraj Kasarda opäť zviditeľnil naše gymnázium

V Bratislave 29. mája 2014 vyhlásili výsledky súťaže, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlásilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa pre študentov stredných škôl na Slovensku. Úlohou študentov bolo napísať esej na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".
Z dvadsiatich študentov, ktorí postúpili do užšieho výberu, sa študent našej školy Juraj Kasarda umiestnil na 3. mieste. Sme hrdí, že zviditeľňuje naše gymnázium aj na celoslovenskej úrovni.

Srdečne mu blahoželáme.