Gymnázium Stropkov

Olympiáda v anglickom jazyku 2014/2015

Dňa 9. decembra 2014 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 25. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 31 študentov od prímy až po študentov maturitného ročníka. Zastúpené boli štyri kategórie, a to: 1A: príma, 1B: tercia – kvarta, 2A: 1.-2. ročník, 2B: 3.-4. ročník, septima, oktáva. Školské kolo otvoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Cichý. V komisii ďalej pracovali PhDr. Tatiana Belovežčíková a RNDr. Ľudmila Reiterová. Súťaž mala dve kolá, v prvom kole všetci absolvovali písomný test, ktorý pozostával z úloh z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. Do druhého kola postúpili len traja najlepší v každej kategórii. Ústna časť pozostávala z dvoch úloh: práce s obrázkami, ktoré bolo potrebné opísať alebo zostaviť z nich príbeh, a „roleplay“, čiže dialógu na zadanú situáciu. Študenti sa popasovali s úlohami statočne a tu je konečné poradie na prvých troch miestach:

 

Kat. 1A
1. miesto: Gonos Gregor, PR
2. miesto: Jakubová Sofia, PR

Kat. 1B
1. miesto: Cinová Kristína, KV
2. miesto: Zakovičová Barbora, TE
3. miesto: Reiter Mário, TE

Kat. 2A
1. miesto: Jobková Klara, II.A
2. miesto: Šafranková Daša, I.B
3. miesto: Ševc Lukáš, I.A

Kat. 2B
1. miesto: Khwaja Diana, SP
2. miesto: Guman Róbert, III.B
3. miesto: Senaj Filip, OK

Študenti na prvých troch miestach boli odmenení diplomami, Víťazi v každej kategórii postupujú na obvodné kolá, ktoré sa uskutočnia 14. 1. 2014 pre kategórie 1A a 1B a 15. 1. 2014 pre kategórie 2A a 2B. Držíme im palce a prajeme veľa šťastia pri reprezentácii nášho gymnázia ;-)