Gymnázium Stropkov

Školské kolo hry Finančná sloboda

  

V rámci začleňovania finančnej gramotnosti do vyučovania sa už druhý rok na našej škole hrá stolová hra Finančná sloboda, ktorej cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti.Od februára až do apríla prebiehali na škole triedne kolá, v ktorých študenti pri tejto hre získavali skúsenosti ako finančne a existenčne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Víťazi jednotlivých tried  sa 16. mája 2017 stretli opäť na finálovom školskom kole, aby si navzájom ukázali ako vedia hospodáriť so svojimi peniazmi a rozumejú základným finančným produktom, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Súťažilo sa v dvoch skupinách, ktoré si žiaci náhodne vylosovali. Počas hry zažili rôzne situácie, pri ktorých sa nielen pobavili, ale aj naučili poznávať riziká a riešiť problémy, ktoré v živote môžu nastať. V skupine č. 1 boli najúspešnejší  N. Čabala (VII. SP), V. Konečný (III. T) a M. Surmaj (II. B).  V skupine č. 2 boli najúspešnejší O. Čakloš (VI. SX), Š. Petro (III. A) a B. Zakovičová (V. Q).  Najlepší žiaci boli ocenení aj vecnými cenami od spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko. Naše poďakovanie patrí aj jej zástupcom, pánovi Mariánovi Sahajdovi a Martinovi Malešovi, za ich odbornú pomoc a usmernenia pri tejto hre ako aj  za čas, ktorí venovali našim študentom.