Gymnázium Stropkov

8. študentský ples

Večerné hodiny tretieho tohtoročného piatka 19.1.2018 sa bezmála sto stropkovských gymnazistov rozhodlo stráviť spolu na už tradičnom podujatí - v tomto roku na 8. plese študentov Gymnázia v Stropkove. Slávnostný večer svojím úvodným príhovor otvorila predsedníčka žiackej školskej rady Carly Cichá. Riaditeľ školy Ing. Slavomír Cichý potom všetkým gymnazistom poprial všetko dobré do rozbiehajúceho sa nového roka a predstavil prítomným hosťa plesu - primátora mesta Stropkov JUDr. Ondreja Brendzu, ktorý si ako absolvent našej školy trochu pospomínal na tie staré dobré stredoškolské časy. Potom úderom na symbolický gong 8. ples študentov Gymnázia v Stropkove otvoril.

 

Vzápätí v prítmí na parket vplávali tri páry tanečníkov, aby za tónov Straussovho valčíka Na krásnom modrom Dunaji vytvorili tú správnu vznešenú plesovú atmosféru. Netrvalo dlho a parket sa zaplnil do posledného miesta.

Po niekoľkých tanečných kolách konferencieri plesu Matúš Surmaj a Adriána Sodivarová vyzvali mužskú štvorčlennú komisiu zloženú z dvoch pedagógov a dvoch študentov, aby vytipovali adeptky na kráľovnú plesu. Rovnakú úlohu mala aj ženská časť, ale v opačnom garde. O hodinu sa prítomným predstavilo desať kandidátov na kráľa plesu a desať kandidátok na kráľovnú plesu. O kráľovskom páre rozhodovalo tajné hlasovanie prítomných študentov.

Príjemným zistením z pohľadu nás, učiteľov bola skutočnosť, že naša mládež miluje rytmus a tóny tunajších ľudových piesní minimálne rovnako, ako takzvanú modernú hudbu. Členovia hudobnej skupiny Stropkoviani s pribúdajúcimi hodinami vytvárali čoraz dynamickejšiu atmosféru, ktorú tancujúce spoločenstvo vsávalo do seba snáď každým pórom tela. Na parkete bolo možné tú energiu a radosť z tanca i z mladého života priam uchopiť. Nezaujaté oko mohlo obdivovať krásu dievčat a galantnosť chlapcov i ich spoločenské vystupovanie na vysokej úrovni. 

Okolo pol jedenástej začalo očakávané žrebovanie bohatej tomboly so 73 cenami od našich sponzorov, mená ktorých uvádzame na inom mieste týchto novín. Pozoruhodný výkon pri vedení dlhého, ale vzrušujúceho žrebovania tomboly podala kolegyňa Gabika Homoľová. 

 

Vyvrcholením celého plesu bolo vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu. Kolegyňa Valika Senajová, ktorá mala na starosti všetky úkony spojené s touto úlohou, pol hodinu po polnoci slávnostne vyhlásila mená kráľovského páru 8. študentského Gymnázia v Stropkove: kráľom plesu sa stal Ladislav Vrábeľ a kráľovnou plesu Bibiána Litecká, obaja zo štvrtého ročníka. Srdečne blahoželáme!

Zábava pokračovala až do skorých ranných hodín. Ťažko si však predstaviť výbornú plesovú náladu, ktorá v tie večerné a nočné hodiny vládla priestorom hotela Ondava, bez dlhých a dôkladných príprav a pomoci zo strany kolegýň Valérie Senajovej, Gabriely Homoľovej, Eleny Vasilkovej, Ingrid Zakovičovej, no najmä  kolegu Róberta Hecka , koordinátora  žiackej školskej rady a jej členov. Vďaka patrí aj členom hudobnej skupiny Stropkoviani i ochotnému personálu hotela Ondava. Osobitné „Ďakujem“ patrí rodičom a všetkým sponzorom, ktorí finančne i vecne prispeli na dobrú vec.

Verím, že aj z tohtoročného plesu si naši žiaci odnesú len tie najkrajšie spomienky, ktoré nevyblednú v ich mysliach ani po rokoch.

Tešíme sa na 9. ples študentov Gymnázia v Stropkove v roku 2019!

 

 Poďakovanie sponzorom

Organizátori 8.študentského plesu Gymnázia v Stropkove ďakujú za pomoc a spoluprácu týmto sponzorom:

JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta Stropkov; Mgr. Slavomír Smetanka; Ing. Július Zakovič, REPRO ELEKTRONIK SLOVAKIA, s.r.o.; MUDr. Martin Jakubov, poslanec PSK; František Lehocký, JEF, s.r.o.; Audio-Video centrum, Ing. Peter Durkaj; Štefan Kundrát, spoločnosť Kargo; pán Ladislav Timan, firma Timobtel; pani Eva Prokopovičová, cukráreň Amfora; Papiernictvo a drogéria – pán Jozef Staško; JUDr. Juliána Tkáčová, predsedníčka RZ; JUDr. Ambróz Motyka; Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka CZŠ v Stropkove; Capurare, s.r.o., pán Miroslav Madzin; PharmDr. Tibor Ščešňák; Lekáreň Elixír, PharmDr. Ingrid Čengerová; Mgr. Eva Bajcurová-Andrejovská; Firma MABED – pán Marián Bednárik; Šmak Fastfood, Stropkov; Ing. Dušan Lukáč, poslanec PSK; Kvetinová spoločnosť Orchidea, pani Zuzana Michrinová a pani Paulína Lechmanová; pán Jozef Fiľarský, Kamenárstvo Fiľarský; Ing. Katarína Cichá; pán Michal Jakub, Móda 11; pán Štefan Gonos, firma JO-DO; MDDr. Klára Girašková; Lekáreň Galenos, PharmDr. Pavol Široký; pán Marcel Slivka, Elsatex Stropkov; Mgr. Adriana Vašková; Prima Banka Stropkov; pán Gabriel Foťko; pán Jozef Bechera; Týždenník Spektrum; Mgr. Jozef Šimko, poslanec MZ; pán Marián Sahajda, Informačno-finančné služby; MUMAX, pán Peter Lehocký; pani Mária Klebanová; Mgr. Mária Vorobeľová; Kvetinárstvo EBEN, Erik Belina; Radko Kmiť, Nábytok Kmiť, s.r.o.; pani Slávka Smoligová; pán Martin Džupin, MM – Agronex, s.r.o.; pani Jana Sekeľová; pán Matúš Vojček; o. Jozef Kišák; rodina Čintalová; pani Monika Hančáková, Lamoja Handmade; Ing. Peter Adam, A-Com; Základná škola, Konštantínova; Mgr. Marián Vasilko; Mgr. Valéria Senajová; Mgr. Alena Hančáková; Hudobná skupina Stropkoviani.