Gymnázium Stropkov

OZNAM

Z dôvodu opatrení s výskytom ochorenia COVID – 19 Gymnázium v Stropkove od 9. októbra 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Aktuálne informácie budú oznámené cez EDUPAGE.

 

PaedDr. Ivana Jecušková, riaditeľka školy