Gymnázium Stropkov

K maturite

Videá o maturite

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3  videá o maturitnej skúške. Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. 

Všetky videá o maturite sú dostupné na:

Link  na video: Ako funguje maturitná skúška?           
https://vimeo.com/389542395

Link na video: Ako sa hodnotí externá časť maturity?
https://vimeo.com/389568646

Link na video: Ako prebieha maturitná skúška?
https://vimeo.com/392086164