Gymnázium Stropkov

Témy ročníkových prác

 

Ing. Andrej Belovežčík, PhD. 
Počítačová simulácia procesov.
Uplatnenie 3D skénerov v praxi.
Uplatnenie "inteligentných" robotov v dennej praxi.
Možnosti náhrady komerčného software softwarom šíreným pod licenciou GPL.
Software pre vedenie pedagogickej dokumentácie.
Školský informačný systém.
E-learning v praxi.
OpenSource webové aplikácie.
Bezpečnosť počítačových systémov.
Minimum digitálnej fotografie – návod.


PhDr. Tatiana Belovežčíková
Angličtina nielen povinná, ale aj zábavná.
Motivácia študentov pri štúdiu angličtiny.
História a prínos projektu Globallearning.
Turistický sprievodca po mojom rodisku a okolí (v angličtine).

 

Mgr. Jana Kasardová
Nositelia Nobelovej ceny v ruskej literatúre.
Gastronómia ruského národa.
Ruská detská literatúra pre najmenších.
Rodina ako hodnota.
Veľká vlastenecká vojna v sovietskej a ruskej kinematografii.
Vlastná téma.