Gymnázium Stropkov

Témy ročníkových prác pre šk. rok 2018-2019

Témy ročníkových prác zoradené podľa  vyučujúcich:

 

Mgr. Martin Baluďanský

Porovnávanie počasia na internete a v skutočnosti. (02 - matematika, fyzika)
Zisťovanie presnosti meracích prístrojov v domácnosti a športe. (02 - matematika, fyzika)
Astronómia. (02 - matematika, fyzika)

 

Ing. Andrej Belovežčík, PhD.

Využitie virtuálnej reality ako učebnej pomôcky. (14 - tvorba učebných pomôcok)
3D grafika vo vyučovacom procese.  (14 - tvorba učebných pomôcok)
Vývoj mobilnej aplikácie pre účely študentov gymnázia. (11 - informatika)
Fotografia v živote človeka.  (16 - teória kultúry, umenie ...)

 

PhDr. Tatiana Belovežčíková

Angličtina nielen povinná, ale aj zábavná. (14 - tvorba učebných pomôcok)
Motivácia študentov pri štúdiu angličtiny. (14 - tvorba učebných pomôcok)
História a prínos projektu eTwinning pre vyučovanie angličtiny. (14 - tvorba učebných pomôcok)
Fotografia ako nástroj medzinárodnej komunikácie.  (16 - teória kultúry, umenie ...)

 

Mgr. Anna Gonosová

Pozorovanie bociana bieleho. (04 - biológia)
Život mravcov. (04 - biológia)
Výskyt lišajníkov na danom území. (04 - biológia)
Rastliny s najzaujímavejšími kvetmi. (04 - biológia)

 

Mgr. Alena Hančáková

Obraz ženy v poézii Jána Smreka. (16 - teória kultúry, umenie ...)
Fantastika v umeleckej literatúre. (16 - teória kultúry, umenie ...)
Prvky detektívky vo svetovej literatúre. (16 - teória kultúry, umenie ...)
E-mail ako slohový útvar a spôsob komunikácie. (16 - teória kultúry, umenie ...)
Téma podľa voľby študenta. (16 - teória kultúry, umenie ...)

 

Mgr. Róbert Hecko

Adaptácia študentov na gymnáziu. (17 - pedagogika, psychológia, sociológia)
Vzťah študentov k cudzím jazykom. (17 - pedagogika, psychológia, sociológia)
Vplyv učiteľovej osobnosti na rozvoj intelektu žiaka. (17 - pedagogika, psychológia, sociológia)
Problematika vzťahov v súčasnej rodine. (17 - pedagogika, psychológia, sociológia)

 

Mgr. Gabriela Homoľová

Chemické pokusy bez chemického laboratória. (03 - chémia, potravinárstvo)
Ornitofauna v blízkosti Domaše. (04 - biológia)
Fauna v bokšanskom rybníku. (04 - biológia)
Flóra v bokšanskom rybníku. (04 - biológia)

 

Mgr. Jana Kasardová

Sebaobraz a sebahodnotenie človeka. (17 - pedagogika, psychológia, sociológia)
Nositelia Nobelovej ceny v ruskej literatúre. (16 - teória kultúry, umenie ...)
Cudzie jazyky a ich štúdium. (14 - tvorba učebných pomôcok.

 

Mgr. Renáta Madzinová

Folklór v našom regióne. (16 - teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba)
Netradičná próza a jej prínos pre čitateľa. (16 - teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba)
Výtvarné umenie ako sebavyjadrenie človeka. (16 - teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba)

 

Mgr. Mária Mihoková

Stanovovanie iánov a škodlivých látok v jednotlivých druhoch vôd. (03 - chémia, potravinárstvo)
Stanovovanie zrážok v priebehu roka. (03 - chémia, potravinárstvo)
Výskyt kofeínu v potravinách a jeho účinky. (03 - chémia, potravinárstvo)
Nanotechnológie a materiály. (03 - chémia, potravinárstvo)

 

Mgr. Eva Paňková

Softwareové simulácie fyzikálnych dejov. (02 - matematika, fyzika)
Grafy vo fyzike. (02 - matematika, fyzika)
Je lepšie kúriť odpadom zo smetiaka alebo z lesa? (02 - matematika, fyzika)
Vlastná téma. (02 - matematika, fyzika)

 

RNDr. Ľudmila Reiterová

Separovaný zber v meste Stropkov.  (05 - životné prostredie, geografia, ...)
Bobor vodný - vodohospodár.  (05 - životné prostredie, geografia, ...)

  

Mgr. Marianna Sahajdová 

Matematické hádanky a hlavolamy. (02 - matematika, fyzika)
Významné čísla v matematike. (02 - matematika, fyzika)
Voľná téma podľa výberu študenta. (02 - matematika, fyzika)

 

Mgr. Valéria Senajová

Recyklácia PET vrchnákov.  (05 - životné prostredie, geografia, ...)
Švajčiarska konfederácia (05 - životné prostredie. geografia, ...)
História a súčasnosť folklórneho súboru Olšavčan.  (16 - teória kultúry, umenie ...)

 

Mgr. Maroš Šturák

Rozvoj pohybových schopností vo futbale.  (01 - problematika voľného času)
Rozvoj pohybových schopností vo volejbale. (01 - problematika voľného času)
Fitnes. (01 - problematika voľného času)

 

Mgr. Elena Vasilková

Diktátori 20. storočia.  (13 - história)
Koncentračné tábory – hrôza minulosti.  (13 - história)
Odkaz starovekých civilizácií.  (13 - história)
Obete komunizmu.  (13 - história)

 

Mgr. Ingrid Zakovičová

Porovnanie frazeologizmov v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku (14-tvorba učebných pomôcok, ... )
Sedem divov Ruska (05-životné prostredie, geografia, geológia )
Neobyčajné záľuby (01-problematika voľného času )
Téma podľa vlastného výberu