Gymnázium Stropkov

Súťaže

Úspechy v medzinárodnom testovaní v angličtine

Študenti Gymnázia v Stropkove sa ešte v novembri 2016 zapojili do medzinárodného online testovania Best in English (Pozn. predtým sa toto testovanie volalo Angličtinár roka), o čom sme informovali v decembri 2016. Do testovania zapojilo 25 najlepších študentov našej školy vo vekových kategóriách 15 – 19 rokov. Oficiálne výsledky boli zverejnené v týchto dňoch. V tomto školskom roku sa do testovania zapojilo 15107 študentov zo 683 škôl v 28 krajinách Európy. Maximálne bolo možné získať 124 bodov, pričom pri rovnosti bodov rozhodoval dosiahnutý čas. Najlepší účastník testovania dosiahol 123,5 b. Priemerný dosiahnutý výsledok všetkých zúčastnených bol 89 bodov. Najlepšími študentmi z nášho gymnázia sú: Adam Gazdič, III.A, 111 bodov, Martin Semanco, IV.A, 107 b., Jana Forintová, III.A, 105,5 b., Lukáš Ševc, III.A, 101,5 b., Filip Vašš, II.A, 100,5 b. V rámci Slovenska sa umiestnili na pozíciách 201 – 817 z 2937 slovenských študentov, v rámci Európskej únie na pozíciách 1357 – 5119 z 15107 všetkých zapojených študentov EÚ. Gymnázium sa v rámci Slovenska umiestnilo na 62. mieste (zo 142 zapojených škôl v SR) a na 383. mieste (zo 683 zapojených európskych škôl).

Olympiáda ANJ

Dňa 17.1.2017 našu školu reprezentoval na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kategória 1B, náš žiak, Gregor GONOS z tercie. Súťaž sa konala v nových priestoroch CVČ vo Svidníku. V náročnom súboji v gramatike, slovnej zásobe, posluchu, čítaní s porozumením a dvoch ústnych kolách nakoniec obsadil výborné 3.miesto.
Srdečne blahoželáme!


RNDr. Ľudmila REITEROVÁ

 

 

 

 

Matematická olympiáda kategórie B

Dňa 31. januára 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 66. ročníka matematickej olympiády v kategórii B – 2. ročník a sexta. Žiaľ v kategórii C – 1. ročník a kvinta sa pre účasť žiakov na Lyžiarskom kurze nemohol nikto zúčastniť. V kategórii B súťažili 2 žiaci – Sára Tomková z II. A a Patrik Sahajda zo VI. SX. Ich úlohou bolo čo najlepšie vyriešiť 3 náročné úlohy v časovom limite 4 hodiny, za ktoré mohli získať spolu18 bodov. Úspešným riešiteľom sa mohol stať každý, kto získal aspoň 10 bodov. Tešíme sa, že obaja súťažiaci sa popasovali so zadanými úlohami. Lepšie sa darilo P. Sahajdovi, ktorý získal 17 bodov (6 + 6 + 5), S. Tomková získala 15 bodov (4 + 6 + 5). Obaja sú tak úspešnými riešiteľmi školského kola a postupujú tak na krajské kolo, ktoré sa uskutoční koncom marca v Prešove. Obidvom zúčastneným riešiteľom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za účasť a ochotu nájsť si čas a chuť riešiť neľahké matematické úlohy.

Želáme im veľa ďalších úspechov v reprezentácii našej školy na krajskom kole.

Matematická olympiáda kategórie B a C

 

Dňa 21. januára 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 65. ročníka matematickej olympiády v kategórii B – 2. ročník a sexta a v kategórii C – 1. ročník a kvinta, ktorého sa zúčastnilo 11 úspešných riešiteľov domáceho kola. V kategórii B súťažili 3 žiaci – K. Čurný, M. Kasarda, M. Kotora a v kategórii C 8 žiakov – S. Tomková, D. Polák, S. Kopolovec, B. Motyková, A. Homoľová, P. Sahajda, M. Danko a M. Surmaj. Ich úlohou bolo čo najlepšie vyriešiť 3 náročné úlohy v časovom limite 4 hodiny, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným riešiteľom sa mohol stať každý, kto získal aspoň 10 bodov. V kategórii B sa najlepšie darilo Michalovi Kasardovi z II. A, ktorý bol zároveň aj jediným úspešným riešiteľom s počtom bodov 11. V kategórii C boli úspešní dvaja riešitelia P. Sahajda z V. Q s počtom bodov 18 a Sára Tomková z I. A s počtom bodov 11. Všetci úspešní riešitelia postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční koncom marca v Prešove.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v reprezentácii našej školy na krajskom kole. Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a ochotu nájsť si čas a chuť riešiť neľahké matematické úlohy.