Gymnázium Stropkov

Mladí matematici nesklamali na obvodnom kole Pytagoriády

19. marca 2014 - v čase, keď naši maturanti skladali skúšku dospelosti, našu školu reprezentovali ich mladší kolegovia zo sekundy a tercie na obvodnom kole Pytagoriády. O tom, že sa žiaci našej školy na tomto podujatí nestratili, svedčia ich výsledky:
1. miesto - Bačová Barbara - II.S
2. miesto - Zakovičová Barbora – II.S

Zadania pre jednotlivé kategorie boli tento rok obtiažnejšie ako po minulé roky, o čom svedčí aj malý počet úspešných riešiteľov. Úspešný je žiak, ktorý získa aspoň 10 bodov z 15 možných.
Výherkyniam blahoželáme a aj ostatným zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Paňková