Gymnázium Stropkov

Juraj Kasarda, víťaz krajského kola dejepisnej olympiády!

 

Dňa 1.4.2014 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády stredných škôl. Súťaž pozostáva z dvoch častí. Prvá – testová, obsahuje 20 úloh z dejín, druhá časť je vytvorenie a obhajoba písomnej práce. V kategórii B, kde téma je určená (pre šk. rok 2013/2014 - Vojnové konflikty v dejinách strednej Európy v 15.- 20. storočí),  sa víťazom stal Juraj Kasarda, študent III.B triedy, ktorý obhajoval prácu s názvom Tridstaťdva (Tokajícka tragédia).

Jurajovi srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole začiatkom mája v Bratislave.

Mgr. E. Vasilková