Gymnázium Stropkov

Angličtinár roka vyhrá mesačný jazykový kurz v Kanade

Študenti Gymnázia v Stropkove sa 19. novembra 2014 zapojili do medzinárodného online testovania Angličtinár roka. Cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Súťaž zároveň umožňuje študentom porovnať si svoju jazykovú úroveň s rovesníkmi, nadšencami anglického jazyka, na školách na Slovensku, či v Českej republike.

 

Každá škola mohla nominovať 10 – 100 študentov z akéhokoľvek ročníka. Test bol vypracovaný špecialistami z kanadskej jazykovej školy ILAC (International Language Academy of Canada), najviac oceňovanou školou angličtiny v Kanade. Táto škola zároveň ponúkla hlavnú výhru – mesačný jazykový kurz v Kanade. Navyše každý študent zapojený do súťaže získa kupón v hodnote 100 dolárov, ktorý môže využiť ako zľavový kupón na akýkoľvek jazykový pobyt v tejto jazykovej škole.

Online test pozostával z gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (Poznámka: úroveň B2 má zvládnuť študent gymnázia pri maturitnej skúške z anglického jazyka). Test bol náročný, ako požiadavkami na vedomosti, tak svojou dĺžkou – 60 minút. Celkový počet bodov, ktorý bolo možno v teste získať bol 108 bodov.

Na našom gymnáziu sa do testovania zapojilo 51 študentov. Prihlásenie študentov do testovania bolo na základe dobrovoľnosti, veď koho by nelákala hlavná výhra – jazykový pobyt v Kanade. Ale mnoho bolo takých, ktorí si to jednoducho chcelo vyskúšať a zistiť, ako na tom sú. Vzhľadom na počet dostupných počítačov na škole sa nakoniec musel urobiť výber, keďže testovanie bolo elektronickou formou a na každom počítači sa tento test mohol robiť len raz. Akékoľvek pomôcky pri teste boli zakázané, študenti nesmeli otvárať žiadny iný súbor v počítači, či používať iné zariadenia či slovníky. Samozrejme, že počas testu nebola prípustná žiadna komunikácia, či už verbálna alebo elektronická. Test má totiž zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody.

Napriek náročnosti testu ho všetci naši zapojení študenti viac alebo menej zvládli. Po jeho ukončení hneď vedeli výsledok, čiže koľko bodov získali. Avšak zatiaľ nevedia, ako presne dopadli v porovnaní s inými školami. Pocity našich študentov bezprostredne po teste boli pozitívne. Ocenili, že úlohy v každej oblasti (gramatika, čítanie, počúvanie s porozumením) boli robené s dôrazom na praktickú angličtinu. Testovanie bolo motivujúce najmä u študentov nižších ročníkov, ktorí sú momentálne na úrovni A2 až B1, a zvládli urobiť všetky úlohy testu v zadanom časovom limite. U študentov maturitného ročníka to bola taká menšia generálka pred písomnými maturitami, ktoré ich čakajú v marci.

A tu sú vyjadrenia niektorých študentov:

„Moje pocity boli po dopísaní zmiešané, ale výsledok ma celkom potešil. Bola to taká netradičná forma aj s tými videami, páčilo sa mi to. Uvedomila som si, že musím sledovať viac dokumentov v angličtine a tiež som si uvedomila nedostatky v slovnej zásobe, keď som videla tie texty. Dosť ma to motivovalo.“  Klaudia, 4.r., úroveň B2

„Môj výsledok ma ani nesklamal, ani neohúril, no samotný test sa mi páčil, zistila som, kde mám medzery a aj ako by som ich mohla napraviť. Určite by som ho nepovažovala za stratu času, skôr také seba hodnotenie na čo sa zamerať viac.“ Lenka, 4.r., úroveň B2

„Niektoré úlohy sa mi zdali náročné, iné zas jednoduché. Posluch bol primeraný, akurát jedna otázka sa mi zdala nejednoznačná. Určite to nebola strata času, aspoň pre mňa nie, no rád by som sa dostal k správnym odpovediam, aby som vedel, kde som urobil chyby.“ Alex, 4.r., úroveň B2

„Test nám pomohol preskúmať naše schopnosti v angličtine, a hlavne, že tam bolo veľa videií, kde sme si mohli vyskúšať, či by sme porozumeli aj reálnym konverzáciám medzi ľuďmi. V škole sa totiž stretávame vlastne iba s nahrávkami urobenými pre knihu, nie s prirodzenými rozhovormi rodených Angličanov.“ Eva, 4.r., úroveň B2

„Som veľmi rada, že som sa tohto testu zúčastnila. Aj keď na 100% to nebolo, som celkom spokojná so svojím výsledkom. Samozrejme, nechcem uviaznuť na takomto bode, a preto sa budem snažiť odstrániť nedostatky, ktoré som popri tom teste u seba našla.“  Katka, 2.r., úroveň B1

„Vyskúšala som si niečo nové. So svojim výsledkom som spokojná, a to som si myslela že nebudem nič vedieť, keďže bol náročný.“ Tereza, 2.r., úroveň B1

„Napriek tomu, že som sa toho pôvodne nechcela zúčastniť, tak som rada. Možno som si predstavovala lepšie podaný výkon, ale som rada aj za toto. Myslím si, že bol náročný, ale aspoň som videla a prišla na to, že nemám dostatočnú slovnú zásobu, čo sa odzrkadlilo najmä na readingu. A tak mám motiváciu pracovať na sebe.“ Táňa, 2.r., úroveň B1

„Tiež som rada, že som sa zúčastnila, strata času to určite nebola, aspoň som si overila ako som na tom s angličtinou.. Súhlasím s tým, že bol náročný, ale som rada, že som to vytiahla na taký počet bodov.“ Zuzka, 2.r., úroveň B1

„Som strašne rada, že sme dostali možnosť niečo také si vyskúšať. So svojím výsledkom som spokojná, aj keď to mohlo byť lepšie, no aspoň viem v čom sa zlepšiť. Myslela som si, že by som sa v anglicky hovoriacej krajine vedela dohovoriť, no keď som dopísala test, zistila som, že toho ešte veľa neviem.“ Klara, 2.r., úroveň B1

„Som rada, že som si mohla niečo také vyskúšať. Nie som veľmi spokojná so svojim výsledkom, ale skúsila som niečo nové. Test bol náročný, no ja som sa nevzdávala a snažila som sa. Zistila som, že mám nedostatky a to ma nakoplo vpred. Určite by som sa chcela v angličtine zlepšiť, veď život je aj o tom, aby sme sa učili a zlepšovali sa.“ Tímea, 2.r., úroveň B1

Výsledky testovania Angličtinár roka by mali byť známe do dvoch týždňov. Držíme všetkým našim študentom palce.

PhDr. Tatiana Belovežčíková

Vedúca PK CJ na Gymnáziu v Stropkove