Gymnázium Stropkov

Matematická olympiáda kategórie B a C

Dňa 22. januára 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 64. ročníka matematickej olympiády v kategórii B – 2. ročník a C – 1. ročník gymnázia, ktorého sa zúčastnili úspešní riešitelia domáceho kola. V kategórii B súťažili 4 žiaci – D. Dziak, Z. Vašková, T. Široká, Š. Tomková a v kategórii C 3 žiaci – M. Kotora, K. Čurný, J. Vaňko. Ich úlohou bolo čo najlepšie vyriešiť 3 náročné úlohy v časovom limite 4 hodiny, za ktoré mohli získať 18 bodov. Najlepšie sa darilo Matúšovi Kotorovi z V. Q , ktorý sa jediný stal úspešným riešiteľom s počtom bodov 13 a postupuje tak na krajské kolo.
Úspešnému riešiteľovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov a všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a ochotu riešiť neľahké matematické úlohy.