Gymnázium Stropkov

ÚSPECH NA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE

Náš žiak, Mário Reiter z tercie, sa dňa 13.3.2015 zúčastnil krajského kola biologickej olympiády v projektovej časti, kde prezentoval pozorovania bocianov bielych za posledné 3 roky. V konkurencii 14 žiakov z Prešovského kraja si vybojoval pekné 3.miesto! Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.