Gymnázium Stropkov

Dvojnásobný úspech Juraja Kasardu!

Vynikajúce výsledky dosiahol Juraj Kasarda zo IV.B na krajských súťažiach. Na krajskom kole SOČ v Prešove dňa 27.3.2015 obsadil druhé miesto s prácou „ A stále šli !“ ( tematika Karpatsko – duklianskej operácie) v odbore história. Dňa 30.3.2015 obsadil na krajskom kole dejepisnej olympiády v Prešove vynikajúce prvé miesto. V oboch súťažiach postupuje na celoslovenské kolá. Juraj, blahoželáme a držíme palce!