Gymnázium Stropkov

Školské kolo Pytagoriády

 

 

V stredu 9. decembra 2015 si žiaci sekundy počas 60 minút merali sily v školskom kole matematickej Pytagoriády. Ich úlohou bolo nielen správne vyriešiť aspoň 10 z 15-tich úloh, ale pasovali sa aj s časom, pretože za každé 4 celé ušetrené minúty mohli získať 1 bod.

S úlohami sa najlepšie popasovali:

Gregor Gonos – 1. miesto,
Kornélia Sekeľová – 2. miesto,
na treťom mieste skončili Martin Gonos a Nikola Mražiková.


Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme. Najlepší z úspešných riešiteľov budú školu reprezentovať v okresnom kole.