Gymnázium Stropkov

Sofia Klebanová z kvarty - úspešná vo výtvarnej súťaži

V novembri, v rámci 11. ročníka akcie Ruský film, bola vyhlásená výtvarná súťaž s témou " Seraja šejka " pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci vytvorili množstvo krásnych prác a tie najlepšie porota odmenila diplomami. Do súťaže prišlo 93 výtvarných prác. Práce sú v súčasnosti vystavené vo vestibule Súkromného gymnázia na ul. Petzvalovej 4, Košice.

Vo výtvarnej súťaže sa zúčastnili žiaci a študenti 15 škôl z celého Slovenska:


1. Gymnázium Komenského 13, Lipany
2. ZŠ Malcov 16, Malcov
3. Gymnázium Stropkov

4. Spojená škola Centrálna 464, Svidník
5. ZŠ Československej Armády 15, Moldava nad Bodvou
6. SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce
7. Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
8. ZŠ Bruselská 18, Košice
9. ZŠ a MŠ Školská 447/2, Turčianske Teplice
10. ZŠ Rázusova 2260, Čadca
11. ZŠ Kamenica nad Cirochou
12. ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
13. ZŠ Drábova 3, Košice
14. ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce
15. Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Košice
Výsledková listina
1. miesto
Andrea Hulová - Gymnázium Komenského 13, Lipany
Dominika Puchirová - ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce
Marcel Fircíšek - ZŠ Rázusova 2260, Čadca
Veronika Mažarejová - Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov


2. miesto
Michal Kravec - ZŠ Malcov 16, Malcov
Sofia Klebanová - Gymnázium Stropkov
Šimon Šuhaj - ZŠ a MŠ Školská 447/2, Turčianske Teplice
Maxim Hanko - ZŠ Kamenica nad Cirochou

3. miesto
Adam Rusnák - ZŠ Drábova 3, Košice
Alexandra Puchlaková - ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce
Sofia Murčinková - ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
Radka Radiová - ZŠ Bruselská 18, Košice
Denis Harakaľ - SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce
Gabriela Šimko - ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
Kolektívna práca /Viktoria Pasnišinová, Aneta Palidrabová, Karin Sadirová, Klaudia Stešková/ - Spojená škola Centrálna 464, Svidník

Čestné uznanie
Emma Kurucová - ZŠ Bruselská 18, Košice

Naše poďakovanie patrí pedagógom, ktorí maximálny čas venujú zoznamovaniu deti s tajnosťami a krásou ruskej literatúry.


Členovia poroty: Mgr. Mariana Ihnatová, Iva Žakarovská, Natália Toporková, Eva Čikurová

Organizátori súťaže: Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Košice a Zväz Rusov Košice