Gymnázium Stropkov

Olympionici v angličtine

Dňa 1. decembra 2015 sa na Gymnáziu v Stropkove uskutočnilo školské kolo 26. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 23 študentov od sekundy až po študentov maturitného ročníka. Zastúpených bolo päť kategórií, a to: 1A: sekunda, 1B: kvarta, 2A: 1.-2. ročník, kvinta a sexta, 2B: 3.-4. ročník a oktáva, 2C2: anglofónni žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom bol AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a bol ukončený v období od školského roku 2005/2006 .

Školské kolo otvoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Cichý. V komisii ďalej pracovali  PhDr. Tatiana Belovežčíková, Mgr. Ingrid Zakovičová a Ing. Jozef Beňo. Súťaž mala dve kolá, v prvom kole všetci absolvovali písomný test, ktorý pozostával z úloh z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. Do druhého kola postúpili len traja najlepší v každej kategórii (prípadne štyria v kategórii 2A, ak išlo o rovnaký počet bodov z písomného testu). Ústna časť pozostávala z dvoch úloh: práce s obrázkami, ktoré bolo potrebné opísať alebo zostaviť z nich príbeh, a zároveň diskutovať na danú tému. Študenti sa popasovali s úlohami statočne a tu je konečné poradie:

 

 

Kat. 1A          

 1. miesto: Gonos Gregor, sekunda
 2. miesto: Sekeľová Kornélia, sekunda

Kat. 1B          

 1. miesto: Zakovičová Barbora, kvarta
 2. miesto: Patakyová Kristína, kvarta

Kat. 2A          

 1. miesto: Vašš Filip, I.A
 2. miesto: Šafranková Daša, II.B
 3. miesto: Ševc Lukáš, II.A

Kat. 2B

 1. miesto: Guman Róbert, IV.B
 2. miesto: Vašková Zuzana, III.A
 3. miesto: Jobková Klara, III.A

Kat. 2C2

 1. miesto: Cichá Caroline Olivia, I.B

 

Študenti na prvých troch miestach boli odmenení diplomami. Víťazi v každej kategórii  postupujú na obvodné kolá, ktoré sa uskutočnia 13. 1. 2016 (pre kategórie 1A,1B) a 14. 1. 2016 (pre kategórie 2A, 2B, 2C2). Držíme im palce a prajeme veľa šťastia pri reprezentácii nášho gymnázia ;-)

 

PhDr. Tatiana Belovežčíková

Vedúca predmetovej komisie CJ