Gymnázium Stropkov

Keď sa je čím chváliť.

 

Len nedávno sme Vás informovali o dosiahnutých výsledkoch našich žiakov v školskom kole Pytagoriády a opäť máme dôvod chváliť sa. 19. januára 2016 sa na ZŠ na Hrnčiarskej ulici zišli deviataci zo základných škôl okresu Stropkov. Žiaci mali počas štyroch hodín vyriešiť štyri úlohy, pričom nesmeli použiť ani žiakmi obľúbené kalkulačky. V konkurencii sedemnástich žiakov sa nestratili ani naši dvaja zástupcovia z kvarty, Barbora Zakovičová a Jozef Gonos. Nielenže sa nestratili, ale naopak ukoristili sme najcennejší výsledok. Žiačka karty Barborka Zakovičová obsadila 1. - 2. miesto.


Obom žiakom za reprezentáciu ďakujeme a Barborke blahoželáme.