Gymnázium Stropkov

Gymnazisti súťažili o titul Angličtinár roka

 

Študenti Gymnázia v Stropkove sa 27. januára 2016 opäť zapojili do medzinárodného online testovania Angličtinár roka. Cieľom súťaže je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Súťaž zároveň umožňuje študentom porovnať si svoju jazykovú úroveň s rovesníkmi na stredných školách na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách. V tomto roku sa do súťaže Angličtinár roka zapojilo celkovo 500 škôl Európskej únie, čo je približne 11000 študentov.


Online test pozostával z gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (Poznámka: úroveň B2 má zvládnuť študent gymnázia pri maturitnej skúške z anglického jazyka). Test bol náročný, ako požiadavkami na vedomosti, tak svojou dĺžkou – 60 minút. Celkový počet bodov, ktorý bolo možno v teste získať bol 129 bodov.
Na našom gymnáziu sa do testovania zapojilo 41 študentov od kvarty až po maturantov, veď koho by nelákala hlavná výhra – jazykový pobyt v Kanade. Ale mnoho bolo takých, ktorí si to jednoducho chcelo vyskúšať a zistiť, ako na tom sú. Napriek náročnosti testu ho všetci naši zapojení študenti viac alebo menej zvládli, napriek technickým problémom pri úlohách s videom. Ocenili, že úlohy v každej oblasti (gramatika, čítanie, počúvanie s porozumením) boli robené s dôrazom na praktickú angličtinu. Testovanie bolo motivujúce najmä u študentov nižších ročníkov, ktorí sú momentálne na úrovni A2 až B1, a zvládli urobiť všetky úlohy testu v zadanom časovom limite. U študentov maturitného, či tretieho ročníka to bola taká menšia generálka pred písomnými maturitami, ktoré ich čakajú v marci.
Výsledky súťaže Angličtinár roka by mali byť známe do dvoch týždňov. Držíme všetkým našim študentom palce.