Gymnázium Stropkov

Víťazné ťaženie gymnazistov

Po decembrovom školskom kole olympiády v anglickom jazyku, sa naši štyria víťazi predstavili na obvodnom kole, ktoré sa konalo podľa vekových kategórii na dvoch miestach, a to vo Svidníku, 13.1.2016 a v Bardejove o deň neskôr. Po náročnom teste, ktorý obsahoval posluchové cvičenie, gramatické úlohy, cvičenia na slovnú zásobu a čítanie s porozumením nasledovalo ústne preskúšanie každého súťažiaceho, kde museli po krátkej príprave vymyslieť príbeh o predloženom obrázku a zhostiť sa svojej úlohy v dialógu s niektorým členom poroty. Naši najmladší reprezentanti si odniesli hneď dve miesta. V kategórii 1A sa Gregor Gonos zo sekundy umiestnil spomedzi 12 súťažiacich na 1. mieste a Barbora Zakovičová z kvarty medzi 15 žiakmi kategórie 1B, vybojovala v našom okrese cenné 3. miesto. Za vekovo starších žiakov nás na obvodnom kole reprezentovali v kategórii 2A Filip Vašš z 1.A, v kategórii 2.B Róbert Guman zo 4.B a v kategórii 2C2 pre anglofónnych žiakov Caroline Olívia Cichá z 1.B triedy. Všetci traja sa konkurencii nepoddali a víťazstvom si tiež zabezpečili postup do krajského kola. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme rovnako úspešné ťaženie vo februári v Prešove.