Gymnázium Stropkov

Matematická olympiáda kategórie B a C

 

Dňa 21. januára 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 65. ročníka matematickej olympiády v kategórii B – 2. ročník a sexta a v kategórii C – 1. ročník a kvinta, ktorého sa zúčastnilo 11 úspešných riešiteľov domáceho kola. V kategórii B súťažili 3 žiaci – K. Čurný, M. Kasarda, M. Kotora a v kategórii C 8 žiakov – S. Tomková, D. Polák, S. Kopolovec, B. Motyková, A. Homoľová, P. Sahajda, M. Danko a M. Surmaj. Ich úlohou bolo čo najlepšie vyriešiť 3 náročné úlohy v časovom limite 4 hodiny, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným riešiteľom sa mohol stať každý, kto získal aspoň 10 bodov. V kategórii B sa najlepšie darilo Michalovi Kasardovi z II. A, ktorý bol zároveň aj jediným úspešným riešiteľom s počtom bodov 11. V kategórii C boli úspešní dvaja riešitelia P. Sahajda z V. Q s počtom bodov 18 a Sára Tomková z I. A s počtom bodov 11. Všetci úspešní riešitelia postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční koncom marca v Prešove.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v reprezentácii našej školy na krajskom kole. Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a ochotu nájsť si čas a chuť riešiť neľahké matematické úlohy.