Gymnázium Stropkov

TERCIA,KVARTA A SEXTA ÚSPEŠNE ZVLÁDLI iBobra

V týždni od 12.11.20113 do 15.11.2013 prebehla medzinárodná informatická súťaž iBobor. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojili štyri triedy študenti osemročného gymnázia od sekundy po sextu. Aj keď počas priebehu súťaže zlyhalo internetové pripojenie až tak, že sekunda si súťaž zopakuje v utorok 26.11.2013, doterajšie výsledky tried tercia, kvarta a sexta sú viac ako potešujúce:
- 15 úspešných riešiteľov (31% !!!)
- juniori: sexta - priemerný percentil 77,24
- kadeti: tercia a kvarta - priemerný percentil 68,48 (kvarta 70,00 , tercia 67,07)

Úspešní riešitelia medzinárodnej informatickej súťaže iBobor:

- Matúš Kotora, kvarta,99 percentil
- Oliver Žumar, tercia,99 percentil
- Oliver Čakloš, tercia,97 percentil
- Claudia Halachanová, sexta, 96 percentil
- Adam Bujdoš, kvarta,95 percentil
- Matej Vasilko, sexta, 95 percentil
- Peter Rak, tercia,95 percentil
- Romana Cimbalová !, sexta, 93 percentil
- Tomáš Gornaľ, sexta, 91 percentil
- Maroš Popivčák, kvarta,90 percentil
- Ema Mikličová, sexta, 90 percentil
- Samo Gombár, sexta, 88 percentil
- Richard Kitľan, sexta, 88 percentil
- Erik Široký, sexta, 82 percentil
- Jerguš Kačmár, sexta, 82 percentil