Gymnázium Stropkov

Ani SEKUNDA sa nedala zahanbiť – práve naopak

V utorok, 26.11.2013, dokončila svoj iBobor (online informatickú súťaž) aj sekunda a my s potešením môžeme konštatovať, že v porovnaní s TERCIOU, KVARTOU a SEXTOU minimálne rovnako úspešne. barborka Zakovičová

V absolútnych číslach až piati študenti predbehli svojich starších spolužiakov. Suverénnym spôsobom zvíťazila Barborka Zakovičová (na obrázku) so 68,01 bodmi.

Úspešní riešitelia zo sekundy:
- Barbora Zakovičová, 97 - percentil 
- Barbara Bačová, 96 - percentil
- Sofia Klebanová, 96 - percentil
- Samuel Maťaš, 96 - percentil
- Jozef Gonos, 95 - percentil
- Kristína Patakyová, 93 - percentil
- Tadeáš Vansáč, 86 - percentil