Gymnázium Stropkov

Pytagoriáda 2013

Dňa 11. 12. 2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre kategóriu P7 - sekunda a P8 - tercia. Zo všetkých zúčastnených žiakov si najlešie so zaujímavými matematickými úlohami poradili B. Zakovičová, B. Bačová, S. Maťaš, D. Gornaľ zo sekundy a O. Žumar, P. Rak, P. Sahajda, A. Homoľová, B. Motyková z tercie.


Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole, na ktorom budú našu školu reprezentovať v apríli.