Všetko k prijímaciemu konaniu:

    
 4 ročné štúdium  
   
  SJaL MAT