2. kolo prijímacích skúšok

 
 
OZNAM
 
Riaditeľstvo Gymnázia v Stropkove oznamuje žiackej a rodičovskej verejnosti, 
že dňa 19. júna 2018 bude 2. kolo prijímacích skúšok 
pre záujemcov o štúdium v I. ročníku školy v školskom roku 2018/2019. 
 
Začiatok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je o 8:00 hod. 
Skúška je formou testu a trvá 60 minút.
Začiatok prijímacej skúšky z matematiky je o 9:30. 
Skúška je formou testu a trvá 75 minút.
 
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0910970327.
 
Prihlášky na štúdium na strednej škole je potrebné doručiť
do kancelárie riaditeľa školy
do 8. júna 2018.
 
Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy