Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka

 

K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020  (pdf,  179KB)