Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J 00 gymnázium pre školský rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J 00 gymnázium pre školský rok 2020/2021 (pdf, 1,1 MiB)