Gymnázium Stropkov

Základné informácie o projekteNázov prijímateľa:
GYMNÁZIUM

Sídlo prijímateľa:
Konštantínova 1751/64, 091 80 STROPKOV

Názov projektu:


Moderné vzdelávanie v prírodovedných predmetoch na Gymnáziu v Stropkove