Gymnázium Stropkov

Súťaže pre študentov

 

OFICIÁLNE SÚŤAŽE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

 

ĎALŠIE SÚŤAŽE:

 

 1. Leto s MAKSOM
 2. Liga mladých (Sudoku) 
 3. Pikomat
 4. Pikofyz
 5. Taktik
 6. Festival vedy a techniky
 7. Korešpondenčný online seminár Labák
 8. KSP - Korešpondečný seminár z programovania (na stránke je aj zbierka príkladov)
 9. MOP - Matematická olympiáda, kategória Programovanie
 10. IPSC - Internet Problem Solving Contest
 11. IOI - Medzinárodná olympiáda v informatike, stránka spravovaná Holanďanom Tomov Verhoeffom. Inak má každá IOI svoju stránku.
 12. CEOI 2003, Münster2002, Košice2001, Zalaegerszeg - Stredeurópska olympiáda v informatike. Stránka je každý rok inde.
 13. ACM - Medzinárodná súťaž ACM pre vysokoškolákov. ACM (Association for Computer Machinery) je najstarší a veľmi prestížny spolok združujúci informatikov z celého sveta.
 14. Archiv ACM - Mraky príkladov z regionálnych kôl ACM
 15. University of Valodolid ACM Online Judge - Server s rádovo 1000 príkladmi, kde vás hneď a radi otestujú
 16. Pražské KSP - český brat slovenského KSP
 17. Baltická olympiáda - 2003 a linky na skoršie
 18. Bieloruská olympiáda
 19. Litovská olympiáda
 20. Ural State University Problem Set Archive with Online Judge System - ala Valadolid
 21. Online Contester at Saratov State University - ala Valadolid
 22. Zhejiang University online Judge - ala Valadolid
 23. IHRA - súťaž v programovaní hier
 24. FRESHHH junior - fyzika, chémia, matematika
 25. Génius logo
 26. Mobil video - súťaž pre všetkých, ktorí nakrúcajú videá mobilom
 27. Genius - Logikus - medzinárodné logická súťaž