Názov školy Školský rok Trieda Zameranie Triedny profesor01 - maturitný Triedny profesor02 Priezvisko, meno žiaka Riaditeľ školy
1 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Bak, Vincent Tkáč, Michal
2 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Baka, Ján Tkáč, Michal
3 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Baková, Filoména Tkáč, Michal
4 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Bandura, Andrej Tkáč, Michal
5 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Bodnár, Ladislav Tkáč, Michal
6 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Čobej, Alojz Tkáč, Michal
7 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Čobej, František Tkáč, Michal
8 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Demko, Peter Tkáč, Michal
9 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Dvulit, Jozef Tkáč, Michal
10 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Gajdoš, Andrej Tkáč, Michal
11 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Hoffman, Juraj Tkáč, Michal
12 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Kapsdorfer, Alfonz Tkáč, Michal
13 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Kobulnická, Anna Tkáč, Michal
14 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Kôszeghy, Eva Tkáč, Michal
15 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Kristiník, Eugen Tkáč, Michal
16 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Križanovský, Jozef Tkáč, Michal
17 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Kupčiková, Mária Tkáč, Michal
18 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Malačina, Andrej Tkáč, Michal
19 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Miňo, František Tkáč, Michal
20 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Miňo, Milan Tkáč, Michal
21 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Nemčíková, Alžbeta Tkáč, Michal
22 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Novák, Milan Tkáč, Michal
23 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Paňková, Valéria Tkáč, Michal
24 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Pariľáková, Mária Tkáč, Michal
25 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Pavlišin, Juraj Tkáč, Michal
26 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Pollák, Tobiáš Tkáč, Michal
27 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Raďáková, Gabriela Tkáč, Michal
28 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Sabol, Ján Tkáč, Michal
29 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Schader, Ernest Tkáč, Michal
30 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Sidor, Ján Tkáč, Michal
31 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Tomáš, Ignác Tkáč, Michal
32 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Vasilko, Ivan Tkáč, Michal
33 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Vrábeľ, Štefan Tkáč, Michal
34 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Zajaroš, Ján Tkáč, Michal
35 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Zdravecký, Ján Tkáč, Michal
36 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 3. A slovenská Jacko, Jozef Žanony, Emil Tkáč, Michal
37 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Andrejková, Anna Tkáč, Michal
38 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Augustinský, Karol Tkáč, Michal
39 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Bačišin, Ján Tkáč, Michal
40 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Bodnár, Ján Tkáč, Michal
41 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Bodnárová, Štefánia Tkáč, Michal
42 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Buráková, Irena Tkáč, Michal
43 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Čurillová, Margita Tkáč, Michal
44 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Dančišin, Juraj Tkáč, Michal
45 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Guzi, Ján Tkáč, Michal
46 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Hreško, Juraj Tkáč, Michal
47 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Chamec, Juraj Tkáč, Michal
48 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Juhás, Štefan Tkáč, Michal
49 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Kačmár, Michal Tkáč, Michal
50 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Kapa, Ján Tkáč, Michal
51 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Kobulnický, Michal Tkáč, Michal
52 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Kráľ, Štefan Tkáč, Michal
53 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Maďarová, Judita Tkáč, Michal
54 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Manduľa, Michal Tkáč, Michal
55 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Maťaš, Juraj Tkáč, Michal
56 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Maťaš, Michal Tkáč, Michal
57 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Mihalčin, František Tkáč, Michal
58 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Sivák, Štefan Tkáč, Michal
59 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Štofa, Pavol Tkáč, Michal
60 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Švarcová, Ružena Tkáč, Michal
61 Gymnázium vo Vranove 1952/1953 4. A slovenská Ungár, Teodor Vendel, Ján Tkáč, Michal