Názov školy Školský rok Trieda Zameranie Triedny profesor01 - maturitný Triedny profesor02 Priezvisko, meno žiaka Riaditeľ školy
62 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Bačišin, Jozef Tkáč, Michal
63 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Bačišin, Michal Tkáč, Michal
64 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Bukovský, František Tkáč, Michal
65 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Čorba, Pavol Tkáč, Michal
66 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Dely, František Tkáč, Michal
67 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Demčáková, Nadežda Tkáč, Michal
68 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Durkaj, Jozef Tkáč, Michal
69 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Džatková, Tatiana Tkáč, Michal
70 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Jacenko, Emil Tkáč, Michal
71 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Kaščák, Pavol Tkáč, Michal
72 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Krajník, Jozef Tkáč, Michal
73 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Kucirka, Juraj Tkáč, Michal
74 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Lycius, Ján Tkáč, Michal
75 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Majerčíková, Veronika Tkáč, Michal
76 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Melníková, Alžbeta Tkáč, Michal
77 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Minich, Jozef Tkáč, Michal
78 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Mydlová, Terézia Tkáč, Michal
79 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Olah, Pavol Tkáč, Michal
80 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Petrík, Bartolomej Tkáč, Michal
81 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Presalovičová, Antónia Tkáč, Michal
82 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Sobeková, Magdaléna Tkáč, Michal
83 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Stolárik, Ambróz Tkáč, Michal
84 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Tančák, Michal Tkáč, Michal
85 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Vargovič, Juraj Tkáč, Michal
86 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Vargovič, Michal Tkáč, Michal
87 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1953/1954 3. A slovenská Hozza, Viktor Zdravecký, Juraj Tkáč, Michal