Názov školy Školský rok Trieda Zameranie Triedny profesor01 - maturitný Triedny profesor02 Priezvisko, meno žiaka Riaditeľ školy
88 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Bačišin, Michal Nižník, František
89 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Benčo, Pavol Nižník, František
90 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Bilá, Jolana Nižník, František
91 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Dráb, Imrich Nižník, František
92 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Dudašová, Margita Nižník, František
93 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Dzurčanín, Milan Nižník, František
94 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Hajduková, Marta Nižník, František
95 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Jakabová, Melánia Nižník, František
96 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Kačmár, Ladislav Nižník, František
97 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Kalinovský, Milan Nižník, František
98 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Kentoš, Bartolomej Nižník, František
99 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Kočišová, Mária Nižník, František
100 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Madej, Ján Nižník, František
101 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Michalov, Eduard Nižník, František
102 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Nazad, Ján Nižník, František
103 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Oľha, Michal Nižník, František
104 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Prok, Jozef Nižník, František
105 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Sabadoš, Andrej Nižník, František
106 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Tkáč, Jozef Nižník, František
107 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. A slovenská Tkáč, Michal Urbanová, Viera Nižník, František
108 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Augustinská, Magdaléna Nižník, František
109 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Bača, Andrej Nižník, František
110 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Čorba, Pavol Nižník, František
111 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Ďurtová, Anna Nižník, František
112 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Fejko, Michal Nižník, František
113 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Gajdoš, Pavol Nižník, František
114 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Hudák, Michal Nižník, František
115 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Jantek, Michal Nižník, František
116 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Kentoš, Ján Nižník, František
117 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Kunca, Juraj Nižník, František
118 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Lipták, Štefan Nižník, František
119 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Lojová, Monika Nižník, František
120 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Lukáč, Vojtech Nižník, František
121 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Matta, Jozef Nižník, František
122 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Polák, Ján Nižník, František
123 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Soták, Pavol Nižník, František
124 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Tirpák, Andrej Nižník, František
125 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Tkáč, Ján Nižník, František
126 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Vágnerová, Elena Nižník, František
127 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Vencko, Jozef Nižník, František
128 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1954/1955 3. B slovenská Fiľakovský, Miron Vrábľová, Margita Nižník, František