Názov školy Školský rok Trieda Zameranie Triedny profesor01 - maturitný Triedny profesor02 Priezvisko, meno žiaka Riaditeľ školy
129 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Bodnáriková, Anna Nižník, František
130 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Celušňáková, Gabriela Nižník, František
131 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Celušňáková, Margita Nižník, František
132 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Dilíková, Valéria Nižník, František
133 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Dvorjak, Andrej Nižník, František
134 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Goldpergerová, Gabriela Nižník, František
135 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Hančák, Mikuláš Nižník, František
136 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Hreško, Štefan Nižník, František
137 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Hricová, Jolana Nižník, František
138 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Kozák, Milan Nižník, František
139 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Kucik, Jozef Nižník, František
140 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Lýcius, Anton Nižník, František
141 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Masičová, Elena Nižník, František
142 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Michalov, Juraj Nižník, František
143 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Pariľák, Pavol Nižník, František
144 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Potišňáková, Anna Nižník, František
145 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Rapassyová, Marta Nižník, František
146 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Staško, Andrej Nižník, František
147 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Šopor, Milan Nižník, František
148 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Štefanko, Michal Nižník, František
149 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Tomáš, Václav Nižník, František
150 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Tóth, Ivan Nižník, František
151 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Truchan, Ján Nižník, František
152 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Urigová, Mária Nižník, František
153 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Vasiľko, Tibor Nižník, František
154 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Veselý, František Nižník, František
155 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Zdravecká, Marta Nižník, František
156 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Zubková, Zuzana Nižník, František
157 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Baková, Mária Nižník, František
158 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Bilá, Ružena Nižník, František
159 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Bodor, Akoš Nižník, František
160 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Brendza, Andrej Nižník, František
161 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Dravecká, Mária Nižník, František
162 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Feník, Alfonz Nižník, František
163 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Gibóda, Michal Nižník, František
164 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Hágen, Július Nižník, František
165 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Hájnik, Pavol Nižník, František
166 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Hladová, Jolana Nižník, František
167 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Hudáková, Anna Nižník, František
168 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Jáger, Mikuláš Nižník, František
169 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Janočková, Oľga Nižník, František
170 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Juhás, Michal Nižník, František
171 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Klinčúch, Pavol Nižník, František
172 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Kopešťanský, Jozef Nižník, František
173 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Križanovský, Anton Nižník, František
174 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Loja, Vojtech Nižník, František
175 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Magdžák, Ján Nižník, František
176 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Matta, Pavol Nižník, František
177 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. A slovenská Mati, Július Očenáš, Mikuláš Nižník, František
178 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Pavlo, Jozef Nižník, František
179 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Pejová, Klára Nižník, František
180 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Petrík, Ján Nižník, František
181 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Prešovská, Gabriela Nižník, František
182 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Rak, Milan Nižník, František
183 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Soták, Alexej Nižník, František
184 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. B slovenská Hrinko, Andrej Tormová, Jana Nižník, František
185 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Belasová, Terézia Nižník, František
186 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Capko, Andrej Nižník, František
187 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Dzuria, Michal Nižník, František
188 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Hudák, Štefan Nižník, František
189 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Kačur, Juraj Nižník, František
190 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Novák, Vojtech Nižník, František
191 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Parchoviansky, Michal Nižník, František
192 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Prešovský, Tibor Nižník, František
193 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Rudá, Mária Nižník, František
194 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Smorada, Klement Nižník, František
195 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1955/1956 3. C slovenská Turčiansky, Dezider Nižník, František