Názov školy Školský rok Trieda Zameranie Triedny profesor01 - maturitný Triedny profesor02 Priezvisko, meno žiaka Riaditeľ školy
196 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Baníková, Anna Nižník, František
197 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Berešík, Jozef Nižník, František
198 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Boldižárová, Oľga Nižník, František
199 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Čorbová, Ružena Nižník, František
200 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Demčáková, Mária Nižník, František
201 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Dupjaková, Jolana Nižník, František
202 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Haňová, Verona Nižník, František
203 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Hardoň, Jozef Nižník, František
204 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Havaj, Juraj Nižník, František
205 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Illešová, Mária Nižník, František
206 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Juhásová, Alžbeta Nižník, František
207 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Kertis, Jozef Nižník, František
208 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Kiseľová, Anna Nižník, František
209 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Klingerová, Margita Nižník, František
210 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Krasuľová, Valéria Nižník, František
211 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Lukačín, Štefan Nižník, František
212 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Mihalčín, Pavol Nižník, František
213 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Pavlová, Veronika Nižník, František
214 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Presalovičová, Rozália Nižník, František
215 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Repko, Ján Nižník, František
216 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Romanová, Mária Nižník, František
217 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Sabol, Ján Nižník, František
218 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Sedláková, Mária Nižník, František
219 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Senko, Miroslav Nižník, František
220 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Sisák, Ján Nižník, František
221 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Šimko, František Nižník, František
222 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Tomáš, Michal Nižník, František
223 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Urbanová, Mária Nižník, František
224 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. A slovenská Valko, Mikuláš Nižník, František
225 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Augustinská, Emília Nižník, František
226 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Belej, Ladislav Nižník, František
227 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Demčáková, Mária Nižník, František
228 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Dzurčanin, Jozef Nižník, František
229 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Figeľ, Jozef Nižník, František
230 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Hájnik, Pavol Nižník, František
231 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Hermanovský, Pavol Nižník, František
232 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Hudák, Michal Nižník, František
233 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Chalaničová, Elena Nižník, František
234 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Kocák, Ján Nižník, František
235 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Kočnárová, Viera Nižník, František
236 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Kopková, Elena Nižník, František
237 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Kožík, Anton Nižník, František
238 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Kráľ, Ján Nižník, František
239 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Kráľová, Oľga Nižník, František
240 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Melková, Juliána Nižník, František
241 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Melník, Michal Nižník, František
242 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Michnovič, Imrich Nižník, František
243 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Nahaj, Ján Nižník, František
244 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Očenáš, Mikuláš Nižník, František
245 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Ondriašová, Oľga Nižník, František
246 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Pariláková, Eva Nižník, František
247 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Prušinská, Agáta Nižník, František
248 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Rjašková, Magda Nižník, František
249 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Serafín, Ján Nižník, František
250 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Síkorská, Eva Nižník, František
251 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Skladaný, Marián Nižník, František
252 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Sotáková, Oľga Nižník, František
253 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Sroková, Oľga Nižník, František
254 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Špirková, Klára Nižník, František
255 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Tokárová, Helena Nižník, František
256 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Vargová, Mária Nižník, František
257 Jedenásťročná stredná škola vo Vranove 1956/1957 3. B slovenská Hrinko, Andrej Vašková, Valéria Nižník, František