Názov školy Školský rok Trieda Zameranie Triedny profesor01 - maturitný Triedny profesor02 Priezvisko, meno žiaka Riaditež školy
258 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Baková, Božena
259 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Bobíková, Margita
260 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Brecková, Margita
261 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Čaršová, Alica
262 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Eštok, Ján
263 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Hašková, Paulína
264 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Choma, Milan
265 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Chuman, Jozef
266 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Janočková, Irena
267 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Juhásová, Anna
268 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Kmeteková, Valéria
269 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Kopsa, Ján
270 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Kožejová, Jolana
271 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Lecák, Andrej
272 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Liberko, Miloš
273 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Martiček, Ján
274 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Nemčíková, Erika
275 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Ožšav, Ján
276 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Osifová, Irena
277 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Paličková, Magdaléna
278 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Princ, Gejza
279 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Roman, Juraj
280 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Sabol, Anton
281 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Šperka, František
282 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Špirková, Valéria
283 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Terpák, Vladimír
284 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Tokarská, Elena
285 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Tverďáková, Elena
286 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Vateha, Ladislav
287 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Volčková, Anna
288 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. A slovenská Fižakovský, Miron Zdravecká, Anna
289 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Baranová, Helena
290 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Bodnárová, Helena
291 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Činčárová, Anna
292 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Farkašová, Gabriela
293 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Grajcarová, Marta
294 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Hediová, Zita
295 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Hreha, Jozef
296 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Hrubovská, Erika
297 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Hudacký, Juraj
298 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Ivančák, Jozef
299 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Javorský, Marián
300 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Kapolková, Irena
301 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Komenská, Agnesa
302 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Kostková, Júlia
303 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Košudová, Mária
304 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Kučová, Anna
305 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Lancoš, František
306 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Lesný, Ladislav
307 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Lipková, Marta
308 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Lukič, Ján
309 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Mondoková, Ema
310 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Pažková, Judita
311 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Petríková, Elena
312 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Sivák, Štefan
313 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Šeba, Jozef
314 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Šoltes, Ján
315 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská asko, Michal
316 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Tirpák, Michal
317 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Vallová, Mária
318 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Vasižová, Anna
319 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Virba, Michal
320 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Vojtko, Michal
321 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. B slovenská Zubko, Ján
322 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Demčák, Alexej
323 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Ferray, Ján
324 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Gajdoš, Michal
325 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Gonosová, Anna
326 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Holinský, Dušan
327 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Kmeteková, Mária
328 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Ksenič, Michal
329 Jedenásročná stredná škola vo Vranove 1957/1958 3. C slovenská Matta, Štefan